نقاشی ساختمان با سیلر و کیلر
ارائه ی خدمات رنگ های شفاف و نقاشی ساختمان با سیلر و کلیر یکی دیگر از چندین خدماتی است که نگاه نو با کیفیت بالا ارائه می دهد.
سیلر و کیلر رنگ شفافی است که عموما به منظور رنگ آمیزی بسترهای چوبی مورد استفاده قرار می گیرد که باعث براق شدن سطح چوب می شود و همچنین دوام و مقاومت آن را در مقابل رطوبت افزایش می دهد.
نقاشی ساختمان با سیلر و کلیر بسیار سریع انجام می شود و مدت زمان خشک شدن کوتاهی دارد.